La Tocinería Hermanos Murcianos està situada al carrer Progrés número 74 de L'Hospitalet
de Llobregat. La seva excel·lent situació permet arribar a la botiga amb gran facilitat en transport
públic (parada Collblanc de Metro).

També pot trobar-nos al Mercat de Collblanch: parada número 152.